Last modified: Sep 8, 2021

Redux

Redux is used for handling state in React applications.

 • Applikasjonstilstandshåndtering
 • En felles tilstand for hele applikasjonen
 • Tilstanden styres av Actions som håndteres av Reducere som igjen populerer tilstanden.
  • En Action kan f.eks. være “FETCH_POSTNUMMER”
  • Når en slik actions kjøres, så vil en Reducer ta imot og oppdatere tilstanden slik at det er i tilstanden at applikasjonen nå henter postnummer.
  • Når er hentingen er fullført, vil man f.eks. sende en action “FETCH_POSTNUMMER_FULFILLED” som har postnummer-data med som parameter.
  • Reducer håndterer denne handlingen og setter postnummer-data i applikasjonens tilstand.
 • Vedlikeholdt av Facebook, under MIT lisens.

Redux middleware flow
Redux flow

Fordeler ved å bruke redux

 • En felles state for alle komponenter
 • Komponenter kan kobles direkte mot state og kan oppdatere denne uavhengig av andre komponenter
 • Gir en stor frihet til valg av struktur på state.
 • Enkelt å eksportere til json og importere fra json (hvis strukturen er lik)