Last modified: Sep 8, 2021

TypeScript

TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output.

TypeScript logo
TypeScript logo

Med javascript er følgende en lovlig handling:

var foo = false;
foo = "bar";

Dette ville gitt en TypeError i TypeScript, og koden ville ikke blitt kompilert til JavaScript.

Typescript kompileres til JavaScript, så klienten kjører aldri TypeScript koden. Typescript er til for at utvikleren ikke skal lage bugs ved å endre typer på variabler.