TypeScript

TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output

TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output.

  • Med javascript er følgende en lovlig handling:

    var foo = false;
    foo = "bar";
    

    Dette ville gitt en TypeError i TypeScript, og koden ville ikke blitt kompilert til JavaScript.

  • Typescript kompileres til JavaScript, så klienten kjører aldri TypeScript koden. Typescript er kun til for at utvikleren ikke skal lage bugs ved å endre typer på variabler.