Security Checklist

Checklist for security OWASP.

Design

General

# Title Description
1 Do the design use the security architecture correct? Are the mechanismen like authentication and authorization used correctly?.
2 Sikrer designet
3 Vil designet gi økt fare for DOS angrep? Eksponerer funksjonalitet tunge operasjoner som kan gjentas mange ganger
4 Is it performed a treath assessment for the change? Hvilke nye risikoer introdusereres ved hjelp av endringen
  • Muligheter for tilgang til data?
  • Manipulering av data