Font og tekststørrelser

All tekst på Altinn er satt med fonten ‘DIN’ i fire ulike varianter: Light, Regular, Medium og Bold.

Overskrifter

Overskriftsnivåer brukes for å strukturere teksten. Det er derfor viktig å ikke bruke H1, H2, H3, osv for styling av størrelse, men for strukturering. Er det sturkturmesig riktig å bruke en H2, men du den skal ha styling som H3 kan du bruke klassen a-h3. F.eks:

<h2 class="a-h3">Overskrift</h2>

Les mer om riktig bruk av overskrifter på Difis nettsider.

Line-height

Line-height er satt til 1.5 (unitless).

Tekststørrelser

Standard tekststørrelse er satt til 16px regular, mens brødtekst i artikler er satt til 18px regular. Tekststørrelsene på overskrifter og paragrafer varierer med skjermstørrelse.

Sidetittel

36px (desktop)
36px (laptop)
28px (tablet)
24px (mobile)

Seksjonstittel

28px (desktop)
24px (laptop)
22px (tablet)
18px (mobile)

Undertittel

20px (desktop)
20px (laptop)
18px (tablet)
16px (mobile)

Introtekst/ingress

20px (desktop)
20px (laptop)
20px (tablet)
18px (mobile)

Brødtekst i artikler

18px (desktop)
18px (laptop)
18px (tablet)
16px (mobile)