Frontend retningslinjer

For å få en felles forståelse av "best practice" for frontend-utvikling i Altinn har vi samlet noen regler for Javascript og CSS, samt utilities-klassene vi opererer med

On this page:

CSS-regler

 • Skriv all CSS ved hjelp av SASS/SCSS
 • Alle variabler skal inn i “variables.scss”. Prosjekter med eget theme kan overstyre variablene i sin egen variables-fil.
 • Bruk kun klasser til stilsetting, ikke ID’er.
 • Kun engelske klassenavn, id-navn og kommentarer

Prefikser

For å kunne skille mellom klasser som kommer fra Bootstrap, Patternlab og klasser som er ment for å stilsette Altinns UI-komponenter, bruker vi prefikser som start på egendefinerte klasser.

 • .a-… Spesifiserer stilsetting for Altinns UI-komponenter
 • .a-sg-… Stilsetting lagt til for å utvide Pattern Lab’s design
 • .a-js-… For JavaScript og dens funksjoner
 • .a-st-… Spesifiserer stilsetting for presentasjon av designsystemet ( storefront)

  Dersom en løsning skal ha et eget theme, kan Altinns styling overstyres ved å neste css’en inni en klasse som blir lagt på body, f.eks .project-altinnett.

Dersom nye klasser introduseres for et prosjekt, bruk egen prefix, f.eks;

 • .br- … Spesifiserer stilsetting for Brønnøysundregistrenes UI-komponenter
 • .an- … Spesifiserer stilsetting for Altinnetts UI-komponenter

CSS Konvensjon

For å sikre konsistens i CSS-koden, skiller vi modul, komponent og state med bindestrek. Hver del av navnet skrives i lowerCamelCase.

.< moduleName > [ - < componentName > ][ - < state > ] {}

Eksempler

 • Modul (container/root)
  .searchResults {}

 • Komponen av en modul
  .searchResults-heading {}

 • State: (f.eks AJAX-loading)
  .searchResults-isLoading {}

Sass-lint med custom policies

Der det er sammenfallende regler med linting av javascript er disse like. Dette gjelder i hovedsak innrykk som settes som 2xspace. Alle regler for linting av sass ligger i filen .sass-lint.yml. Her ligger det også lenker til dokumentasjonen for de spesifikke reglene. Om en regel er satt til 0 er den skrudd av, 1 vil gi en warning og 2 vil gi en feil.

Man kan sette opp automatisk linting av scss i Visual Studio Code, installer extension «vscode-sass-lint»: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=glen-84.sass-lint .

For å linte sass fra kommandolinjen kjør npm run sass eller ./node_modules/.bin/sass-lint –v -q fra roten av git-repoet. Om man bruker «npm run sass» vil kommandoen gi en feilmelding til slutt om man har noen feil eller warnings. Derfor kan det være ryddigere å bruke den andre kommandoen.

For å linte en spesifikk sass fil, bruk kommandoen ./node_modules/.bin/sass-lint –v –q source/css/scss/<mappenavn>/<filnavn>

Sortering av element properties er satt til å ta utgangspunktet i bootstrap sin PropertySortOrder https://github.com/twbs/bootstrap/blob/v4-dev/scss/.scss-lint.yml.

JavaScript

For linting av javascript bruker vi airbnb sine regler, med noen custom overrides som finnes i .eslintrc.js.

Man vil ikke kunne committe til github dersom det er linting-feil i koden. Dette gjelder også for css-linting.

Kodekvalitet

 • HTML skal validere som HTML5
 • CSS skal validere med unntak av CSS3-attributter og IE-filtre.
 • Klasse- og ID-navn skal ha meningsfulle navn som fungerer til gjenbruk andre steder.
 • Bruk av !important skal begrenses i stilarket. Sjekk først om stilsettingen kan utføres ved omstrukturering av klasser/containere.
 • Stilarket skal ikke inneholde duplisering og ingen ubrukte klasse- eller ID-selektorer (i den grad det kan kontrolleres).
 • Semantisk korrekt oppbygging. Eks. Overskrifter (h1 > h2 osv), legends i fieldsets, caption på tabeller.
 • Lister skal være være lister. Også oppramsinger av ting kan ofte markeres som lister.

Valideringsverktøy

 • Bootlint - Validerer Bootstrap prosjekter
 • CSS Validator - Validerer CSS
 • Total Validator - Validerer tilgjengelighet, rettskriving, og ødelagte lenker
 • Easy Checks - Nyttige verktøy for UU
 • Tanaguru Contrast Finder - Sjekker fargekontraster og foreslår gyldige alternativer
 • Colour Contrast Analyser - Validerer fargekontraster etter WCAG2.0 krav (ikke prøvd)