Ikonbruk

Ikonene er satt sammen til en font ved hjelp av verktøyet "FortAwesome".

Ikon-fonten oppdateres med nye ikoner ved å laste opp SVG-filer til FortAwesome. Kontakt UX-ansvarlig i Altinn for å få tilgang til å laste opp nye ikoner til fortAwesome.

Sett inn et ikon i HTML

For å sette inn et ikon, bruk følgende kode:

<i class="ai ai-flag"></i> Flagg

Bytt ut “flag” med navnet på ikonet du vil sette inn.

NB: Dersom ikonet står alene uten tekst, legg følgende etter:

<span class="sr-only">flag icon</span>

Dette vil hjelpe brukere med skjermleser å oppfatte ikonets funksjon. Denne teksten er kun synlig for skjermlesere, ikke for vanlige brukere.

Tilgjengelige ikoner