Kom i gang

Her finner du veiledning for hvordan du bruker designsystemet i andre løsninger, og hvordan du jobber med videreutvikling av nye komponenter i designsystemet.

Bruke CSS og Javascript fra designsystemet

Skal du kun benytte deg av design fra designsystemet, trenger du ikke å innstallere Pattern Lab som utviklingsmiljø. Du trenger kun å hente ned de distribuerte designfilene (css og javascript) fra NPM. I tillegg kan du bruke designsystemet for å finne og kopiere HTML-koden inn i ditt system. (Grunnen til at HTML ikke kan være synkronisert, er at de ulike løsningene er bygget på ulike bakenforliggende system). Designsystemet er versjonsbasert, slik at din løsning kan velge å oppdatere til nyeste versjon av designsystemet når det er ønskelig. NB: jQuery må hentes inn i tillegg.

npm version

Jobbe med videreutvikling i designsystemet

Med definerte UI-komponenter i Patternlab kan man som frontend-utvikler enkelt sy sammen nye maler og prototyper. NB: En designer skal alltid være ivolvert i design av nye brukergrensesnitt.

Skal du jobbe med frontend, må du først klone Git-repositoriet fra Altinns github og følge oppskriften der for hvordan du setter opp utviklingsmiljøet. Når du er ferdig med innstallasjonen skal du kunne se dette på din localhost:3000.

Pattern Lab Dokumentasjon

Dokumentasjon for hvordan utvikle atomisk design med Pattern Lab er tilgjengelig på Pattern Lab sine nettsider.

Rutiner for oppdatering

Når et nytt atom, molekyl eller organisme lages, skal følgene sjekkes:

 • Følg retningslinjene for frontend-kode.
 • Dersom du har endret en eksisterende komponent, sjekk at den fortsatt fungerer som den skal på alle steder den er brukt.
 • Placeholder-tekst i komponenter skal beskrive funksjonen. F.eks “Tittel på listen”. Løpende tekst kan være lorem ipsum.
 • Oppdater komponentens MD-fil med versjon, status, og eventuelle notater relatert til frontend.
 • Sjekk at komponenten fungerer i alle skjermstørrelser (responsivt).
 • Sjekk at både koden og komponenten er universelt utformet i henhold til kravene.

Branching i github

Designsystemet benytter trunk-basert utvikling. Les mer om dette på altinnpedia

Publisering

Designsystemet versjoneres og publiseres slik at det enkelt kan benyttes av andre løsninger. Vi publiserer til både npmjs.com og github.com. Les mer om dette på altinnpedia

CSS

Designsystemets css-filer er delt inn etter prosjekt. Vi har en felles “scss-common”-mappe som inneholder felles gjenbrukbar css på tvers av prosjekter.

Hvert enkelt prosjekt kan selv velge hva de ønsker å inkludere av common-filer. De kan også velge hvilken Bootstrap-css de ønsker å inkludere. Til slutt inkluderes spesifikk css for det aktuelle prosjektet. Dette gjelder alle prosjekter i designsystemet.

Ingen av prosjektene eier “scss-common”-mappen, og dersom det gjøres endringer her, skal minst en representant fra hvert prosjekt tagges i pull requesten, og godkjenne endringen.

Dersom et prosjekt ønsker å gjøre endringer som ikke påvirker de andre prosjektene, gjøres dette i prosjektets egen scss-mappe. F.eks: Dersom AltinNett har behov for å for å endre “breadcrumb-scss”, men ikke vil risikere at det påvirker brreg, oppretter de en egen “breadcrumb.scss” under scss-altinnett og gjør den aktuelle endringen her.

JavaScript

Designsystemets JavaScript-filer er delt inn i “prototyping” og “production”.

 • source/js/prototyping/ inneholder funksjonalitet som bare brukes i prototype-sammenheng
 • source/js/production/ inneholder funksjonalitet som brukes i produksjon

Hvert prosjekt har en egen “init”-fil som starter javascript-filene prosjektet har behov for.

Filen “config.json” spesifiserer hvilke javascript-filer hvert prosjekt skal hente inn. Hvert prosjekt har i config-filen en prototype-del og en produksjons-del. Config-filen leses av Gulp for å generere produksjonsfilene til dist-mappen, mens prototypefilene genereres til public-mappen.

Eksterne biblioteker

Utviklingsoppsettet er orientert rundt et Node.js-miljø og derfor blir JavaScript-biblioteker (til bruk i både utvikling og produksjon) hentet inn som Node.js-moduler (definert i fila package.json).

Distribuert kode

JavaScript-kode for Altinns brukergrensesnitt leveres som produksjonsfiler:

 • dist/js/infoportal.js sammenfatter internt produsert kode for de visninger og moduler som omfattes av infoportal
 • dist/js/infoportal.vendor.js sammenfatter eksterne biblioteker for de visninger og moduler som omfattes av infoportal
 • dist/js/portal.js sammenfatter internt produsert kode for de visninger og moduler som omfattes av portal
 • dist/js/portal.vendor.js sammenfatter eksterne biblioteker for de visninger og moduler som omfattes av portal

Øvrig informasjon

En del av koden forutsetter jQuery som avhengighet. jQuery bundles imidlertid aldri med distrubusjonsfiler, grunnet utbredelsen til bibilioteket, og må derfor refereres til utenom.

Github gh-pages

Vi har en egen branch som heter “gh-pages”. Filene som ligger i denne branchen vises som en demo på altinn.github.io/DesignSystem/ .

I denne branchen ligger følgende:

 • Alle filer under “designsystem-styleguide” > “_site”. (Index-filen vil da sørge for at designsystemets utstillingsvindu er tilgjengelig på demoen over.)
 • Innholdet fra PatternLabs “public”-mappe, slik at frontendmiljøet kan være synlig fra altinn.github.io/DesignSystem/PatternLab
 • Et par andre mapper som er relevant for tidligere versjoner av prototypen

For å oppdatere altinn.github.io/DesignSystem/, kopier de nyeste filene fra “designsystem-styleguide” > “_site” og innholdet fra PatternLabs “public”-mappe. Kjør git checkout gh-pages i “Designsystem”-repositoriet, og lim inn de nye filene. Commit til gh-pages branchen.

Oppdatere Designsystemets utstillingsvindu

Designsystemet har et eget “utstillingsvindu” for komponenter (Storefront). Koden for dette ligger på Git-repositoriet “designsystem-styleguide.” Dersom du skal oppdatere dette må du først klone Git-repositoriet og følge installasjonsveiledningen.

For å importere de siste komponentene fra Pattern Lab inn i utstillingsvinduet, gå tilbake til git-repositoriet “Designsystem” (Pattern Lab), og kjør gulp style-guide-export i kommandolinjen. Alle patterns vil da havne i “designsystem-styleguide” > “patterns”.

For å vise komponentene, må man lage en ny md-fil under ønsket kategori i “components”-mappen. F.eks under “skjemakomponenter”. Deretter må md-filen oppdateres med info og referere til korrekt fil i “patterns”-mappen.