Universell utforming

God tilgjengelighet kan hjelpe mennesker med funksjonshemninger å oppfatte innholdet vårt på en meningsfull måte. Det er flere ting vi kan gjøre, men det første og viktigste er å skrive semantisk god HTML.

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. Sjekk ut minimumskravene på difi som er omfattet av forskriften.

Mål for universell utforming (UU)

 • Løsningen skal fungere 100% ved tab-navigering, med logisk og meningsfull fokusrekkefølge. Tab-indeks må vurderes. Det elementet som er i fokus skal få en egen stilsetting, slik at det er tydelig hvor man står.
 • For å sørge for en god brukeropplevelse for blinde, skal sidemalene testes i skjermopplesere. Det er viktig at man er bevisst på om det blir brukt knapper eller linker, da skjermlesere kan få problemer med å tolke funksjonaliteten.
 • alt- og title-attributter skal brukes til å gi tilleggsinformasjon til bilder og andre objekter.
 • label-element skal ha et for-attributt som matcher skjemakontrollen det tilhører, med mindre label omslutter input-feltet.
 • Ulike typer lenker skal brukes riktig (disse har ulikt design basert på om de står sammen med annen tekst, eller om de lenker til interne/eksterne sider)
 • Alle sidemaler skal tåle tekststørrelsesendring på opptil 200% uten å brekke eller at tekst forsvinner.
 • Alle klikkbare elementer skal være minimum 48px på korteste side. Elementer trenger ikke oppfylle dette visuelt, men kan få et usynlig touch-område rundt seg.

Dynamisk innhold er alltid litt vanskelig med tanke på UU, bruk aria-tags.

Tilpasse WCAG 2.0 sjekkliste for prosjekt (offisiell)

WCAG-krav er retningslinjer, ikke krav. Dersom avvik skjer, bør det finnes en god begrunnelse for avviket.

Rutiner

For å sikre best mulig kvalitet på løsningen, bruk følgende verktøy/steg:

 1. Sjekk Errors og Alerts i Wave Toolbar
 2. HTML skal validere (som HTML5).
 3. Test skjermleserfunksjonalitet (Overskrift-hopping, tabbing, lenker og vanlig lesing) med ChromeVox.
 4. Skru av CSS i nettleseren og sjekk at rekkefølge på komponenter er logisk.
 5. Kjør Accessibility Developer Tools Audits fane i dev tools.

Disse stegene er blitt tatt som standard design-review. I tillegg bør det testes på ekte brukere der det er mulig.

Andre nyttige verktøy som kan tas i bruk dersom man trenger mer utdypende info er:

 • Kjør Ainspector Sidebar i Firefox (denne deler opp evt feil inn i WCAG standards)
 • NoCoffee simulator viser hvordan brukere med nedsatt syn opplever nettsiden
 • ChromeLens (legges på i dev tools) kan brukes til å simulere nedsatt syn